Funkcjonalna ocena pacjenta – fms

7 testów oceny funkcjonalnej sprawności fizycznej pacjenta


Funkcjonalna ocena pacjenta

Funkcjonalna ocena pacjenta – FMS jest metodą badania przesiewowego, która za pomocą 7 testów ocenia funkcjonalną sprawność fizyczną. Poza identyfikacją zaburzeń wzorców i asymetrii pozwala ustalić kryteria i kierunki działań korygujących, które przywracają prawidłową jakość wzorców ruchowych. Testy umożliwiają wykrycie zaburzeń w obrębie stabilizacji, zakresu ruchów, siły mięśniowej czy koordynacji mięśniowo-nerwowej.