Rehabilitacja neurologiczna metoda PNF

Rehabilitacja neurologiczna - skuteczne odzyskiwanie utraconych lub kształtowanie zaburzonych umiejętności ruchowych.


rehabilitacja neurologiczna

PNF – Rehabilitacja neurologiczna: poprzez naukę wzorców ruchowych odtwarzamy najważniejsze funkcje motoryczne, takie jak samoobsługa czy chodzenie. W skład terapii wchodzi: opanowanie podstawowych wzorców obręczy barkowej, miednicy, nauka chodu, nauka przechodzenia z pozycji niskich do wysokich, kształtowanie stabilności ciała. W trakcie procesu rehabilitacji pacjent wykorzystuje zdrowe części ciała w celu maksymalnego odtwarzania funkcji utraconych w wyniku choroby.