Terapia manualna

Terapia Manualna - manualne diagnozowanie i leczenie dysfunkcji.


terapia manualna

Metoda terapeutyczna polegająca na manualnym diagnozowaniu i leczeniu dysfunkcji. Dzięki szeregowi testów terapeuta jest w stanie precyzyjnie określić źródło problemu (mięsień, staw, powięź, struktura nerwowa) i dobrać odpowiednie techniki w celu przywrócenia tkanki do swojej pierwotnej formy. Terapię poprzedza obszerny wywiad w trakcie którego uzyskuje się informacje na temat aktualnego problemu, chorób współtowarzyszących, chorób przebytych we wcześniejszym okresie czy codziennych nawyków pacjenta. Po dokładnym zdiagnozowaniu problemu terapeuta dobiera techniki odpowiednie dla danego pacjenta.

Podczas stosowania tej metody wykorzystujemy techniki mobilizacji tkanek. Docieramy w ten sposób do miejsc dysfunkcji i bólu w celu przywrócenia równowagi ciała.