Udar mózgu- co warto wiedzieć, jak postępować, możliwości powrotu do sprawności.

Udar mózgu- co warto wiedzieć, jak postępować, możliwości powrotu do sprawności. Data postu: Posted on

Mianem udaru określa się zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem zaburzeń czynności mózgu w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego. 80%  przypadków to udary niedokrwienne spowodowane np. zatorem tętnicy, 16% to udary krwotoczne spowodowane wynaczynieniem tętnicy w obrębie mózgu, 4% stanowią inne przyczyny.

 

Rokowanie

Rokowanie po udarze mózgu zależy od czynników takich jak: rodzaj udaru, rozległość udaru, czas w którym została udzielona pomoc, wczesna opieka chorego, jak najszybsze wdrożenie rehabilitacji, wiek pacjenta.

 

Wczesny okres po udarze

Rehabilitację pacjenta po udarze rozpoczyna się jeszcze w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu. Na początku ważne jest aby pozycja pacjenta zapobiegała powstawaniu przykurczów i odleżyn. Pomocne w walce z przykurczami są wszelkiego rodzaju wałki i kliny, które odpowiednio ułożone niwelują powstawanie ograniczeń ruchomości. Do zapobiegania odleżynom najlepsze są specjalne materace przeciwodleżynowe. Należy pamiętać, aby stolik z rzeczami osobistymi znajdował się po porażonej stronie pacjenta. Bardzo ważne w początkowym stadium są ćwiczenia oddechowe i profilaktyka zastojów w płucach. W tym celu wykorzystywane są np. techniki oklepywania. W zależności od stanu pacjenta pionizacja powinna odbyć się w drugiej, lub nawet pierwszej dobie po udarze. Początkowy okres charakteryzuje się obniżonym napięciem mięśniowym. Aby temu zapobiec ważne jest wykonywanie ćwiczeń czynnych kończyn strony nieporażonej i ćwiczeń biernych zwiększających i utrzymujących zakres ruchów. W zapobieganiu powstawaniu przykurczy i stymulacji receptorów dobrze sprawdza się masaż, oraz różne jego odmiany, takie jak np. szczotkowanie. Jednocześnie prowadzona powinna być terapia mowy, terapia zaburzeń psychicznych, terapia zajęciowa, nauka samoobsługi.

Jeszcze w trakcie pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym rodzina powinna częściowo uczestniczyć w procesie pielęgnacji, prowadzenia ćwiczeń indywidualnych, terapii zajęciowej, nauki chodu. Ma to na celu przyuczenie do kontynuowania tych zajęć w domu. Rodzina powinna również wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez personel medyczny, dotyczącym profilaktyki powikłań, zmiany stylu życia, zaadoptowania mieszkania itp.

Rehabilitacja poszpitalna

Często pacjenci po udarze muszą być poddawani procesowi rehabilitacji do końca życia. Ważnym elementem jest samodyscyplina pacjenta, chęć powrotu do sprawności i zaakceptowanie nowej, nierzadko trudnej sytuacji.

Jedną z najczęściej stosowanych metod rehabilitacyjnych jest metoda Kabat- Keiser, zwana proprioceptywnym torowaniem nerwowo- mięśniowym (PNF). Założeniem metody jest to, że człowiek może odzyskać utraconą funkcję ruchową, poprzez uczenie się jej, z wykorzystaniem wcześniejszych doświadczeń, według schematów rozwoju ruchowego dziecka. Rehabilitacje rozpoczyna się od odtwarzanie wzorców ruchowych łopatki i miednicy. Na bazie tego wprowadza się naukę wzorców ruchowych kończyn, naukę chodzenia, siadania, wstawania, przechodzenia z pozycji niskich do wysokich. W trakcie terapii wykorzystywane są techniki uczące ruchu, oporowe, koordynacyjne, rozluźniające, stabilizujące i przeciwbólowe.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące rehabilitacji po udarze zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 888439162, lub mailem: gabinetmtmed@gmailo.com Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Zespół MTmed.