Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych ?

eMReh, Paweł Maślikiewicz, ul M.Konopnickiej 14, 66-435 Krzeszyce, NIP 4290075177

Jak można skontaktować się z Administratorem Ochrony Danych ?

Elektronicznie: gabinetmtmed@gmail.com
Telefonicznie: +48 698245521
Listownie: eMReh, Paweł Maślikiewicz, ul M.Konopnickiej 14, 66-435 Krzeszyce Z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych”.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzane są dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy świadczenia usług medycznych polegających na wykonywaniu usług rehabilitacyjnych oraz medycznych, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy świadczenia usług medycznych.

– Potwierdzenia praw pacjenta zarejestrowanego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przetwarzanie Państwa danych jest w tym wypadku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowi to podstawę przetwarzania danych na gruncie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

– W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ROD0.

Po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych poniżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

– Potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi pod wskazany adres poczty elektronicznej (gabinetmtmed@gmail.com).

– Rejestracji telefonicznej·

– Przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy firmy, adresu lub siedziby.

Jakie dane są przetwarzane ?

Dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko.
Dane adresowe i teleadresowe.

Jak długo przechowujemy dane?

– Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych, księgowych dotyczących zakupu, dokumentów rozliczeń z NFZ.
– Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
– Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona.
– Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona).

Komu mogą być przekazywane dane?

– Podmiotom wykonującym działalność leczniczą
– Kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń
– Operatorom pocztowym
– Podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

Jakie prawa ma Klient w zakresie ochrony danych osobowych?

Prawo do:
– Dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych.
– Żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
– Sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadnione.
– Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
– Wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.


Pliki cookies

Strona internetowa mt-med.pl używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie mt-med.pl plików „cookies”.

Czym są pliki „cookies”?

– Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowego.
– Za pomocą „cookies” dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika, sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.

Dla Państwa wygody strona mt-med.pl używa plików „cookies” m.in. po to, by dostosować się do potrzeb użytkowników w celach reklamowych i statystycznych.

Pliki „cookies” stosowane na stronie mt-med.pl nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dlaczego korzystamy z plików „cookies”?

– dostosowujemy zawartość strony internetowych do preferencji użytkownika,
– tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
– pliki „cookies” wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords, Analytics,
– w sondach/ankietach blokujemy możliwość wielokrotnego oddania głosu.

Poziom ochrony przed „cookies” ustawia się w każdej przeglądarce.

Poziom ochrony „cookies” można ustawić w swojej przeglądarce internetowych – aż do całkowitego blokowania plików „cookies”. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwić niektóre funkcje strony.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego.