Rehabilitacja neurologiczna metodą PNF

Rehabilitacja neurologiczna – skuteczne odzyskiwanie utraconych lub kształtowanie zaburzonych umiejętności ruchowych.


rehabilitacja neurologiczna

Czym jest rehabilitacja neurologiczna metodą PNF?

PNF (prioprioceptive neuromuscular facilitation) jest metodą w której do odzyskiwania utraconej funkcji wykorzystujemy trening wzorców ruchowych. Plastyczność ludzkiego mózgu pozwala na wyuczenie i wypracowanie utraconej funkcji, podobnie jak dziecko uczące się np. chodzić. Rehabilitacja neurologiczna tą metodą obejmuje: naukę wzorców ruchowych kończyn, naukę przechodzenia z pozycji leżącej do stojącej, naukę chodu, naukę samoobsługi. Osobie która opanuje główne zasady metody dużo łatwiej przychodzą codzienne czynności i ma szanse na odzyskanie przynajmniej częściowej niezależności.

Dla kogo ta metoda będzie najlepsza?

Metoda PNF jest głównie dedykowana dla pacjentów z deficytami neurologicznymi. Na pierwszy plan wysuwają się pacjenci po przebytych udarach, z chorobą Parkinsona czy z porażeniem mózgowym. Jednak możliwości które oferuje doskonale sprawdzają się też w innych przypadkach: u pacjentów ortopedycznych z odnerwieniem mięśni czy po operacjach kręgosłupa. Elementy tej metody można wykorzystywać nawet w ćwiczeniach usprawniających czy sportowych

Czy dzięki rehabilitacji neurologicznej można wrócić do pełnej sprawności po udarze?

Nikt nigdy nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy udar jest inny, a choroby neurologiczne są bardzo nieprzewidywalne. Karygodnym jest mówienie pacjentowi, że np. tylko do 6 miesięcy po udarze ma szanse odzyskać sprawność, lub że rehabilitacja nie ma już sensu bo jest za późno. Każdy pacjent ma szanse choć w części odzyskać sprawność, bez różnicy czy jest rok czy dziesięć lat po udarze. Często samym celem terapii jest utrzymanie aktualnego stanu sprawności i niedopuszczenie do powikłań. Dlatego rehabilitacja neurologiczna, w jakiejś formie, powinna być prowadzona do końca życia.

Podsumowując, metody rehabilitacji neurologicznej mają doskonałe narzędzia do pracy z pacjentami, a jedną z nich jest metoda PNF. Znajduje ona zastosowanie również w innych dziedzinach, a jej uniwersalność zapewnia wielopłaszczyznową i efektywna pracę. Każdy pacjent po przebytym incydencie neurologicznym na szanse na odzyskanie sprawności i nigdy nie jest za późno na podjęcie działania!

Rehabilitacja Gorzów 

Zapraszamy do rejestracji pod numerem telefony: 888 439 162,

lub przez formularz kontaktowy. Cennik i więcej informacji tutaj